FB Pixel b // NaN : if a or b is an illegal date // NOTE: The code inside isFinite does an assignment (=). return ( isFinite(a=this.convert(a).valueOf()) && isFinite(b=this.convert(b).valueOf()) ? (a>b)-(a -1){ kural = data[ro]; }else{ msg = "Hesaplama Yapılamıyor!
Hesaplama işleminin doğru bir şekilde yapılabilmesi için lütfen gerekli tüm alanları doldurunuz ve rapor oranınızı sigorta başlangıç tarihinize dikkat ederek seçiniz."; return; } var tamamlanacakAy = kural[0] * 12 + kural[1]; var tamamlanacakGun = kural[2]; var gecensure = gecenSure(new Date(), sigortaBaslangic); var gecenGun = gecensure[0]; var gecenAy = gecensure[1]; var gecenYil = gecensure[2]; var dogumTarihineGore; var emeklilikTarihi; var dtyil = dogumTarihi.getFullYear(); var dtay = dogumTarihi.getMonth(); var dtgun = dogumTarihi.getDate(); var yil = (new Date()).getFullYear(); var ay = (new Date()).getMonth(); var gun = (new Date()).getDate(); if (primGunSayisi >= tamamlanacakGun){ if (gecenAy >= tamamlanacakAy){ if ((dtay > ay) || (dtay == ay && dtgun > gun)){ //bu sene, önümüzdeki doğum gününde emeklilikTarihi = new Date(yil, dtay, dtgun); msg = "Emeklilik için gerekli prim gün sayısını ve hizmet süresini tamamlamışsınız.
Doğum gününüz olan " + dtgun + "/" + (dtay+1) + "/" + yil + " tarihinde emekliliği hak etmiş olacaksınız."; }else{ // gelecek seneki doğum gününde emeklilikTarihi = new Date(yil+1, dtay, dtgun); msg = "Emeklilik için gerekli prim gün sayısını ve hizmet süresini tamamlamışsınız.
Doğum gününüz olan "+ dtgun + "/" + (dtay+1) + "/" + (yil + 1)+ " tarihinde emekliliği hak etmiş olacaksınız."; } }else{ // yil ve ay tamamlanmalı var kalanAy = tamamlanacakAy - gecenAy; if (ay + kalanAy >= 12){ emeklilikTarihi = new Date(yil+kalanAy/12, ay+kalanAy%12, gun); }else{ emeklilikTarihi = new Date(yil, ay + kalanAy, gun); } if ((emeklilikTarihi.getMonth() > dtay) || emeklilikTarihi.getMonth() == dtay && emeklilikTarihi.getDate() > dtgun){ dogumTarihineGore = new Date(emeklilikTarihi.getFullYear() + 1, dtay, dtgun); }else{ dogumTarihineGore = new Date(emeklilikTarihi.getFullYear(), dtay, dtgun); } msg = "Emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamışsınız fakat " + kural[0] + " yıl"; if (kural[1] > 0){ msg += ", " + kural[1] + " ay"; } msg += "lık hizmet süresini henüz tamamlamamışsınız.
Bu süreyi tamamladığınız taktirde doğum gününüz olan " + dogumTarihineGore.getDate() + "/" + (dogumTarihineGore.getMonth()+1) + "/" + dogumTarihineGore.getFullYear() + " tarihinde emekliliği hak etmiş olacaksınız." } }else{ // gün tamamlanmalı // ay ve yıla bakılmalı var kalanGun = tamamlanacakGun - primGunSayisi; var kalanAy = tamamlanacakAy - gecenAy; var ny, na, ng; ny = yil + Math.floor(kalanAy / 12); na = ay + kalanAy % 12; if (na >= 12) { na -= 12; ny += 1; } ng = gun; emeklilikTarihi = new Date(ny, na, ng); if ((emeklilikTarihi.getMonth() > dtay) || emeklilikTarihi.getMonth() == dtay && emeklilikTarihi.getDate() > dtgun){ dogumTarihineGore = new Date(emeklilikTarihi.getFullYear() + 1, dtay, dtgun); }else{ dogumTarihineGore = new Date(emeklilikTarihi.getFullYear(), dtay, dtgun); } msg = "Emekliliği hak etmek için " + kural[0] + " yıl"; if (kural[1] > 0){ msg += ", " + kural[1] + "ay"; } msg += "lık hizmet süresini ve " + kural[2] + " günü tamamlamanız gerekiyor.
Kalan " + kalanGun + " günlük hizmet süresini tamamlamanız durumunda doğum gününüz olan " + dogumTarihineGore.getDate() + "/" + (dogumTarihineGore.getMonth()+1) + "/" + dogumTarihineGore.getFullYear() + " tarihinde emekliliği hak etmiş olacaksınız."; } document.getElementById("result").innerHTML = msg; } 3 Aralık Engelliler Günü .. | Engelli Bilgi
Engelli Haber Gündem

3 Aralık Engelliler Günü ..

Hz Peygamber (s.a.v) bir gün Mekke müşrikleriyle konuşuyordu. Onlardan biriyle meşguldü. Efendimiz (s.a.v)’in hedefi, o müşriği İslam saflarına dahil etmekti. Bu sebeple, Hz Peygamber (s.a.v) muhatabına yoğunlaşmış durumdaydı. Sosyal konumu güçlü olan müşriğe İslam’ı anlatabilse, belki zayıf Müslümanları rahatlatacak bir güvenlik şemsiyesi oluşumunda yardımcı olacaktı.

İşte tam bu esnada Peygamberimize soru sormak için gelen âmâ bir sahabi Abdullah bin Ümmi Mektum’u bırakıp muhatabıyla konuşmaya devam etti. Belki sabırlı olmalı, biraz beklemeliydi. Ancak O, Peygamberimizin konuşmasını keserek “Beni bilgilendir” diye seslenmişti. Hz. Peygamber (s.a.v) ise, belki tam netice almak üzereyken gelen bu davetsiz dostun ortamı bozan girişiminden rahatsız olmuş ve yüzünü ekşitip sırtını dönmüştü.

Hz. Aişe’nin deyimiyle Peygamberimiz konuşmasına devam etmiş ve muhataplarına “Söylediklerimde itiraz edeceğiniz bir nokta var mı?” diye sormuş ve onlar da “Hayır” cevabını vermişlerdir. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in bu tavrı üzerine Abese Suresi iniyor. Ağır cümlelerle. Ayet şunu diyor:

“Senin ilgisiz kaldığın şu insanı, sana sığınmış gelen ve bilgilenmek isteyen bu âmâyı ihmal ediyorsun, ancak senin yanında oturmuş, anlamamaya çalışan adama ise ilgini sürdürüyorsun. Biri iman etmiş bir gönüllü! Öteki ise ilgisiz kalan veya seni zorlayan bir anlamaz. Sen kendini neden ötekiyle yoruyorsun? Sana hazır gelen dostu ihmal ediyorsun da uzaktakini kazanmaya çabalıyorsun?”

Bu Ayette dikkat çeken önemli bir husus da, Hz Peygamber Efendimiz (s.a.v)’mi uyaran muhatap zamiri (ikinci şahıs) yerine gaip zamiri (üçüncü şahıs) kullanılarak hayli nazik bir ifade seçilmiş olmasıdır. Peygamber uyarılıyor ancak yaralanmıyor. Çünkü ayetin devamında “Sen nereden bilirsin, belki de…” denilerek Peygamber Efendimiz rahatlatılıyor.

Olay ilktir ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) sorumlu değildir. Eğer ondan sonra olay tekrar etseydi, sorumluluk oluşurdu. Zaten biz onu böyle bir eksiklikten tenzih ederiz!

Bu olaydan sonra Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Abdullah Ümmi bin Mektum’u her gördüğünde cüppesini yere serip ona yer açar ve “Merhaba, hoş geldin. Ey kendisi sebebiyle Rabbimin beni uyarıp azarladığı zat! Herhangi bir ihtiyacın var mı?” diyerek halini hatrını sorardı.

Daha sonraları bu zatı iki sefer Medine’de ardında vekil olarak bırakmıştır. İbni Ümmi Mektum Hz. Peygamber Efendimize müezzinlik yapardı.

Serdar Solmaz

Yorum Ekle

Click here to post a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.