FB Pixel b // NaN : if a or b is an illegal date // NOTE: The code inside isFinite does an assignment (=). return ( isFinite(a=this.convert(a).valueOf()) && isFinite(b=this.convert(b).valueOf()) ? (a>b)-(a -1){ kural = data[ro]; }else{ msg = "Hesaplama Yapılamıyor!
Hesaplama işleminin doğru bir şekilde yapılabilmesi için lütfen gerekli tüm alanları doldurunuz ve rapor oranınızı sigorta başlangıç tarihinize dikkat ederek seçiniz."; return; } var tamamlanacakAy = kural[0] * 12 + kural[1]; var tamamlanacakGun = kural[2]; var gecensure = gecenSure(new Date(), sigortaBaslangic); var gecenGun = gecensure[0]; var gecenAy = gecensure[1]; var gecenYil = gecensure[2]; var dogumTarihineGore; var emeklilikTarihi; var dtyil = dogumTarihi.getFullYear(); var dtay = dogumTarihi.getMonth(); var dtgun = dogumTarihi.getDate(); var yil = (new Date()).getFullYear(); var ay = (new Date()).getMonth(); var gun = (new Date()).getDate(); if (primGunSayisi >= tamamlanacakGun){ if (gecenAy >= tamamlanacakAy){ if ((dtay > ay) || (dtay == ay && dtgun > gun)){ //bu sene, önümüzdeki doğum gününde emeklilikTarihi = new Date(yil, dtay, dtgun); msg = "Emeklilik için gerekli prim gün sayısını ve hizmet süresini tamamlamışsınız.
Doğum gününüz olan " + dtgun + "/" + (dtay+1) + "/" + yil + " tarihinde emekliliği hak etmiş olacaksınız."; }else{ // gelecek seneki doğum gününde emeklilikTarihi = new Date(yil+1, dtay, dtgun); msg = "Emeklilik için gerekli prim gün sayısını ve hizmet süresini tamamlamışsınız.
Doğum gününüz olan "+ dtgun + "/" + (dtay+1) + "/" + (yil + 1)+ " tarihinde emekliliği hak etmiş olacaksınız."; } }else{ // yil ve ay tamamlanmalı var kalanAy = tamamlanacakAy - gecenAy; if (ay + kalanAy >= 12){ emeklilikTarihi = new Date(yil+kalanAy/12, ay+kalanAy%12, gun); }else{ emeklilikTarihi = new Date(yil, ay + kalanAy, gun); } if ((emeklilikTarihi.getMonth() > dtay) || emeklilikTarihi.getMonth() == dtay && emeklilikTarihi.getDate() > dtgun){ dogumTarihineGore = new Date(emeklilikTarihi.getFullYear() + 1, dtay, dtgun); }else{ dogumTarihineGore = new Date(emeklilikTarihi.getFullYear(), dtay, dtgun); } msg = "Emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamışsınız fakat " + kural[0] + " yıl"; if (kural[1] > 0){ msg += ", " + kural[1] + " ay"; } msg += "lık hizmet süresini henüz tamamlamamışsınız.
Bu süreyi tamamladığınız taktirde doğum gününüz olan " + dogumTarihineGore.getDate() + "/" + (dogumTarihineGore.getMonth()+1) + "/" + dogumTarihineGore.getFullYear() + " tarihinde emekliliği hak etmiş olacaksınız." } }else{ // gün tamamlanmalı // ay ve yıla bakılmalı var kalanGun = tamamlanacakGun - primGunSayisi; var kalanAy = tamamlanacakAy - gecenAy; var ny, na, ng; ny = yil + Math.floor(kalanAy / 12); na = ay + kalanAy % 12; if (na >= 12) { na -= 12; ny += 1; } ng = gun; emeklilikTarihi = new Date(ny, na, ng); if ((emeklilikTarihi.getMonth() > dtay) || emeklilikTarihi.getMonth() == dtay && emeklilikTarihi.getDate() > dtgun){ dogumTarihineGore = new Date(emeklilikTarihi.getFullYear() + 1, dtay, dtgun); }else{ dogumTarihineGore = new Date(emeklilikTarihi.getFullYear(), dtay, dtgun); } msg = "Emekliliği hak etmek için " + kural[0] + " yıl"; if (kural[1] > 0){ msg += ", " + kural[1] + "ay"; } msg += "lık hizmet süresini ve " + kural[2] + " günü tamamlamanız gerekiyor.
Kalan " + kalanGun + " günlük hizmet süresini tamamlamanız durumunda doğum gününüz olan " + dogumTarihineGore.getDate() + "/" + (dogumTarihineGore.getMonth()+1) + "/" + dogumTarihineGore.getFullYear() + " tarihinde emekliliği hak etmiş olacaksınız."; } document.getElementById("result").innerHTML = msg; } Engelliler Emlak Vergisi Ödemezler ! Hemen Başvurun!
Engelli Haber Engelli Hakları

Engelli Emlak Vergisi Ödemiyor

engelli emlak vergisi

Engelli Emlak Vergisi Muafiyeti

Engellilere sağlanan hakları anlatmaya devam ediyoruz. Engelli hakları arasında az bilgi sahibi olunan engelli emlak vergisi muafiyetini tüm detaylarla inceleyeceğiz.

Emlak Vergisi Nedir?

Emlak vergisi her sene belediyeler tarafından mesken sahibi kişilerden alınan vergiye verilen isimdir. Ev sahibi olan herkes bu vergiyi belediyeye ödemekle hükümlüdür.

Engellilerde Emlak Vergisi Muafiyeti Ne Demektir?

Engelliler 2006 yılında çıkarılan yönetmelik ve yasalarla bu vergiden muaf tutulmuşlardır. Aşağıdaki şartları taşıyan ve engelli raporu olan engelli bireyler için belirlenen emlak vergisi “0” TL olacaktır.

200 metrekareye kadar evi olan ve sadece bir konutu bulunan engelliler emlak vergisinden muaf tutulmuştur. tek meskende hisseye veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan özürlülerde bu hakka sahiptir. Eğer engelli kişi evin % 50 sine ortak ise, sadece kendi kısmına düşen miktar kadar muafiyetten yararlanır. Diğer ortak vergi ödemek zorundadır.

Emlak Vergisi Muafiyeti İçin Gerekli Evraklar ve Şartlar Nelerdir?

  1. Tek meskene sahip olunması
  2. Meskenin 200 metrekareyi geçmemesi
  3. Yetkili sağlık kurumlarından alınan engelli raporunun olması
  4. Engelli raporunun yasal sınır olan % 40 veya üstünde olması

“Eğer engelli kişinin raporu sürekli ve yukarıdaki şartları taşıyorsa, her sene belediyeye raporun aslını vermeye gerek yoktur. Belediyeler otomatik olarak kayıtlardan muafiyeti düşerler. Fakat her sene belediyeden kontrol etmek fayda sağlayacaktır”

Serdar Solmaz

Yorum Ekle

Click here to post a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.