İşitme Engel Oranları

0
33
isitme-engel-oranlari

Merhaba Değerli Dostlarım, İşitme Engel Oranları ile ilgili bu yazımla, mevcut hastalığınıza dair alabileceğiniz tahmini engel oranını Özürlü Oranları Cetveline göre hesaplayabilmenizi hedeflemekteyim.

İşitme Engel Oranları

Kalıcı İşitme Engelli : Bireyin, yaşına göre normal kabul edilen işitme seviyeleri dışında kalan, azalmış duyma hassasiyetini temsil etmektedir.

Kalıcı İki Taraflı İşitme Engeli : Bireyin, günlük yaşam aktivitelerini yapmasına engel teşkil eden iki taraflı işitme kaybını temsil etmektedir.

İşitme Engelinin Belirlenmesinde Kullanılan Teknikler

1 – Her bir kulağa ayrı saf ses odyometrisi uygulayıp 500, 1000, 2000 ve 4000 Hertzdeki işitme seviyeleri kaydedilmelidir. Her frekans için işitme seviyelerinin her hastada belirlenmesi önemlidir. Aşağıdaki kurallar uç değerler için geçerlidir:

a) Bir frekans için işitme seviyesi 100 dB den fazla ise seviye 100 dB olarak kabul edilmelidir.
b) İşitme seviyesi normalden daha iyiyse, seviye 0 dB olarak kabul edilmelidir.

2. Her bir kulağın cihazsız (işitme cihazı ve implantlar) olarak ölçülen dört frekanstaki hava yolu işitme seviyeleri desibel olarak toplanır.

3. İşitme kayıplarının yüzdesini belirlemek için Tablo 1 kullanılır.

a) Çift taraflı işitme kayıplarında her bir kulak için dört frekanstaki işitme eşik toplamları Tablo 1 deki yatay ve dikey sütunlardan kesiştirilerek bulunur.
b) Tek taraflı işitme kayıpları için normal işiten kulak % 0 olarak kabul edilerek işitme kayıp yüzdesi belirlenir (saf ses ortalaması çocuklarda 15 dB’in, erişkinlerde 20 dB’in altında olduğu zaman normal işittiği kabul edilir).

4. Kişinin özür oranını belirlemek için Tablo 2 kullanılır.
5. Saf ses işitme eşikleri her bir frekans için belirlenemeyen hastalarda (çocuklar, mental retarde kişiler vb) objektif testler, beyin sapı odyometrisi (ABR), Auditory Steady State Response (ASSR), otoakustik emisyon (OAE) ve immitansmetrik bulgularla Tablo: 3 kullanılarak işitme engeli yüzdesi her bir kulak için belirlenir (tahmini işitme eşiği dört ile çarpılarak dört frekans tahmini eşik toplamı elde edilmiştir).

Bu değer kullanılarak Tablo 1’den işitme engellilik yüzdesi hesaplanır. Tablo:2 kullanılarak da özür oranı yüzdesi bulunur.

Açıklamalar

Açıklama 1: Tablo 1 değerlendirilirken; 500, 1000, 2000, ve 4000 Hz’deki işitme düzeylerinin toplamları; az işiten kulak için dikey, daha iyi işiten kulak için yatay eksende okunur ve bu değerlerin kesişme noktası kişinin işitme kaybı yüzdesini belirler.

Açıklama 2: İşitme kaybına eşlik eden konuşma bozuklukları için özür oranı tablo 5’den yararlanarak belirlenir. İşitme kaybına eşlik eden konuşma bozukluklarına ait özür oranı, işitme engeline ait özür oranına Balthazard Formülü veya Ek-3’te bulunan Balthazard Hesaplama Tablosu yardımıyla eklenir.

Tablo 1. a- Binaural işitme kaybı hesaplama tablosuna erişmek için tıklayınız.

Tablo 1. b- Binaural işitme kaybı hesaplama tablosuna erişmek için tıklayınız.

Tablo 2- İşitme engeli yüzdelerine göre özür oranları hesaplama tablosuna erişmek için tıklayınız.

Tablo 3- İşitme kaybının derecesine göre dört frekans için tahmini işitme eşik toplamı tablosuna erişmek için tıklayınız.

Sağlıkla ve Sevgiyle Kalın

Sen de Bir Yorum Yazabilirsin

Yorum Bırak
Lütfen adınızı giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.